quotes

quotes Temporada 2023-24

MODALITAT  FAMÍLIES QUATRIMESTRAL ANUAL

Atletes

   

SOCI

20€

60€

Adult 52€ 156€
Atleta 66€ 198€
2 Atletes (germans) 126€ 378€
Adult + 1 atleta 115€ 345€
Adult + 2 atletes  178€ 534€
2 Adults + 1 Atleta 167€ 501€
2 Adults + 2 Atletes 230€ 690€

Mesos en els quals es farà efectiu el pagament de les quotes: Setembre, Gener i Abril.

facebook
instagram
youtube