quotes

quotes Temporada 2022-23

MODALITAT  FAMÍLIES QUATRIMESTRAL ANUAL

Atletes

   
Atleta 72€-72€-36€ 180€
2 Germans 120€-120€-60€ 300€
3 Germans 180€-180€-90€ 450€
2 membres grup adults + 1 atleta 168€-168€-84€ 420€
2 membres grup adults + 2 atletes 216€-216€-108€ 540€
1 membre grup adults + 1 atleta 120€-120€-60€ 300€
1 membre grup adults + 2 atletes 168€-168€-84€ 420€
Grup adults 40€-40€-40€ 120€

Mesos en els quals es farà efectiu el pagament de les quotes: Setembre, Gener i Maig.

facebook
instagram
youtube