Reglament

Reglament de règim intern

El Reglament de Règim Intern és el document que regula la vida interna del Club, per al seu bon funcionament. Ha estat aprovat pels socis de l’entitat al novembre de 2019, com a manera de completar allò que es regula en els estatuts de l’organització i en la legislació vigent. Aquí ho teniu:

REGLAMENT INTERN DEL CLUB ATLETISME VILADECANS

facebook
instagram
youtube