el cav contra la viòlencia masclista

el cav contra la viòlencia masclista

En lluita contra la violència masclista, fomentant els valors del respecte, la seguretat, la dignitat, la igualtat i la llibertat de gènere.

Ja fa anys que un dels nostres objectius o reptes és potenciar la participació de les dones en l’esport, concretament en l’atletisme. És molt gratificant veure com les nenes d’edats infantils participen i gaudeixen de l’esport sense cap mena de diferenciació amb el sexe masculí, però queda molt per fer… és paradògic que una vegada que apareixen els canvis naturals que ens fan evolucionar com a éssers humans, sembla que apareix la involució de molts de nosaltres. Deixem de banda la importància de l’esport en les dones, i quan ja no competeixen en igualtat de condicions físiques amb els homes, aquests passen a centrar totes les atencions en el món de l’esport. Aquesta discriminació i desigualtat són un dels punts encoberts de la violència de gènere, hem de trencar els estereotips i aprendre a valorar els esforços en igualtat de condicions.

I no podem tancar aquesta reflexió sense pronunciar-nos contra qualsevol mena d’abusos i assetjaments contra la dona, i ho diem ben alt, el Club Atletisme Viladecans lluitarà contra qualsevol conducta d’aquest tipus.

 

facebook
instagram
youtube